Välkommen!

Den envisa men entusiastiska programkommittén har åter glädjen att få hälsa er alla hjärtligt välkomna till det Svenska Accessmötet. Det är nu den sjätte gången vi arrangerar detta möte som etablerats som ett ledande multidisciplinärt forum för svensk dialysvård. Vi bibehåller, med andra ord, vår vision om att detta möte skall skapa förutsättningar för den allra bästa dialysvården över hela landet, med: rätt access; till rätt patient; i rätt tid; på rätt sätt; med rätt funktion; och med rätt kompetens.

 

Årets möte går liksom förra gången av stapeln i Aula Medica, Karolinska Institutet, med spännande teman som denna gång fokuserar på hjärtfunktion hos patienter med njursvikt och dialys, vardagsproblem på en dialysavdelning, accesstrassel vid hemo- och peritonealdialys, och naturligtvis en uppdatering av läget i landet från våra register. Vi bjuder på föredrag från inbjudna internationella storheter och liksom förra gången, uppskattade work-shops med praktiskt innehåll för såväl nefrologer som dialyssjuksköterskor, interventionella radiologer, kliniska fysiologer, och accesskirurger. Som tidigare blir det naturligtvis även interaktiva frågestunder med chansen till livaktiga diskussioner.

 

Missa inte chansen att vara med och bidra till ännu ett lyckat möte, ta del av värdefull kunskap och skapa samsyn för en fortsatt utveckling av svensk dialysvård.

 

Varm välkommen till det 6:e Svenska Accessmötet

För programkommittén

Ulf Hedin