Ann-Sofie Backman, med dr, bitr.överläkare, Mottagningen för ärftlig magtarmcancer, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Angelique Flöter-Rådestad, docent, överläkare, Gyncancerflödet, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Anna Hägglund, samordnande kontaktsjuksköterska prostatacancer, Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland

Anna Lindgren, fysioterapeut, doktorand, Linköpings Universitetssjukhus/Linköpings Universitet

Anna Martling, professor, överläkare, Kolorektalcancerflödet, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, Dekan Karolinska Institutet Campus Nord

Annika Sjövall, docent, överläkare, Kolorektalcancerflödet, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Christian Buchli, med dr, överläkare, Kolorektalcancerflödet, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Eva Angenete, professor, överläkare, Kirurgkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, Göteborg

Emelie Wallin, specialistläkare, Gyncancerflödet, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Eva Elmerstig, docent, sexolog, Malmö Universitet

Eva Westling, uro- och tarmterapeut, Centrum för Cancerrehabilitering, Stockholm

Fredrik Hjern, docent, överläkare, patientflödeschef, Kolorektalcancerflödet, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Gunnar Steineck, professor, överläkare, Enheten för klinisk cancerepidemiologi, Sahlgrenska Akademin, Göteborg

Henrik Iversen, docent, överläkare, Kolorektalcancerflödet, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Ingrid Ehrén, docent, överläkare, Patientflöde Benign urologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Jervoise Andreyev, Consultant Gastroenterologist in Pelvic Radiation Disease, the Royal Marsden, Storbritannien

Josefin Segelman, med dr, överläkare, Magtarmcentrum, Ersta Sjukhus, Stockholm

Karin Eriksson, sjuksköterska, Centrum för Cancerrehabilitering, Stockholm

Lena Boman-Engqvist, med dr, pedagogisk utvecklare vid Sektionen för Omvårdnad, Inst för Neurobiologi vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, processledare lärande vid Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland

Lena Söderqvist, samordnande kontaktsjuksköterska kolorektalcancer, Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland

Lenita Lundin, specialistsjuksköterska onkologi, koordinator bäckencancerrehabilitering, Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland

Linda Åkeflo, specialistsjuksköterska onkologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Lotta Renström-Koskela, med dr, överläkare, Patientflödeschef benign urologi, Karolinska Universitetssjukhuset

Maria Hellbom, psykolog, Centrum för Cancerrehabilitering

Marie-Louise Lydrup, docent, överläkare, kirurgkliniken, Skånes Universitetssjukhus, Malmö

Peter Christensen, professor, överläkare, Kliniken för bäckenbottensjukdomar, Århus Universitetssjukhus, Danmark

Ralph Peeker, professor, överläkare, Urologkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Rebecca Ahlin, dietist, Enheten för klinisk cancerepidemiologi, Sahlgrenska akademin, Göteborg

Stefan Arver, docent, överläkare, ANOVA- Andrologi, sexualmedicin, transmedicin, Karolinska Universitetssjukhuset

Stefan Carlsson, docent, överläkare, Prostatacancerflödet, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Sahar Salehi, med dr, specialistläkare, Gyncancerflödet, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm