För information om din anmälan samt praktiska detaljer, vänligen kontakta: christina.edberg@ki.se

 

För organisationskommittén
Annika Sjövall
Docent, överläkare, Patientområde Bäckencancer, Karolinska Universitetssjukhuset
Processledare kolorektal cancer, Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland